Լենզե-Թերինգի երևույթը և մոդիֆիկացված գրավիտացիա

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի բաժին, Միսսուրի համալսարան, ԱՄՆ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Ատենախոսության սեղմագիրը
Շ.Խլղաթյան (1.45 MB)