Կողմնային շղթայում չհագեցած և հետերոցիկլիկ խմբեր պարունակող էնանտիոմերապես հարստացված ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների ու պեպտիդների սինթեզ և հետազոտում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսօրգանական քիմիա
Բ.00.10
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Ընդդիմախոս Լ.Ստեփանյանի կարծիքը
Լ.Ստեփանյան (290.7 KB)
Ընդդիմախոս Տ.Ղոչիկյանի կարծիքը
Տ.Ղոչիկյան (296.87 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (264.74 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Հակոբյան (1.79 MB)