Ֆինանսական օգնություն և վերաբաշխում

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն
Ը.00.01
Դիպլոմի տրման ամսաթիվը
Ավարտված

2023

Հաստատված