Սուքիասյան Միքայել Արթուրի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

Գիտնական-հետազոտող