Արտաբազմաշաքարների գերարտադրությունը և սթրեսային պատասխանների մոդուլյացիան միկրոօրգանիզմների մոտ

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2002

Հաստատված