Նույնարմատ բառերի ներկայացումը եչկլեզվյա բառարանում (հայ-ռուսերեն և ռուս-հայերեն բառարանների հիման վրա)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Լեզվաբանություն
Ժ.02.00
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2004

Հաստատված