Հետազոտողներ

Բաղդասարյան Սուսաննա Խուրշուդի, ՄանկավարժականԳիտությունների թեկնածու

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Օտար լեզուների ֆակուլտետ Գերմանական լեզուների ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Դալյան Նաիրա Երվանդի, ՄանկավարժականԳիտությունների դոկտոր

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Օտար լեզուների ֆակուլտետ Ռուսաց լեզվի ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Դերմոյան Լուսինե Աղասու, ՄանկավարժականԳիտությունների թեկնածու

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Օտար լեզուների ֆակուլտետ Ռոմանական լեզուների ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Պետրոսյան Ամալյա Բաբկենի, ՄանկավարժականԳիտությունների թեկնածու

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Օտար լեզուների ֆակուլտետ Գերմանական լեզուների ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն