Գիտական ղեկավարներ

Խաչատրյան Արմինե Սուրենի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Խաչատրյան Աննա Վանիկի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Խաչատրյան Վիլեն Վիկտորի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Խորիկյան Հովհաննես Գեորգու, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Կարապետյան Կարինե Արտաշեսի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Կարապետյան Ջոն Կոստիկի, Գիտությունների թեկնածու

ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ
Հրապարակումներ առկա չեն

Կարապետյան Ինեսա Աշոտի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Կարապետյան Աննա Ֆելիքսի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Կարապետյան Սիրանուշ Գևորգի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Կարապետյան Լուսինե Գուրգենի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն