Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն

Թվանիշ
ԺԹ.00.01
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Հոգեբանական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դիտել
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Դիտել
Երևանի պետական համալսարան Դիտել