Մեքենաշինական արտադրության տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ

Թվանիշ
Ե.02.03

Ե.02.03 − ներառում է Ե.02.04 – Եռակցման արտադրության տեխնոլոգիա և մեքենա­ներ,  Ե.02.05 – Մեխանիկական և ֆիզիկատեխնիկական մշակման տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիտել