Մեքենաշինական արտադրության տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ

Թվանիշ
Ե.02.03
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիտել