Կուզանյան Աստղիկ Արմենի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-