Հայրապետյան Ֆելիքս Վարդանի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու