Ավագյան Արամայիս Ռուստամի, ԱշխարհագրականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-