Հակոբ Կարապենցի փոքր արձակը (գրական առնչություններ և փոխազդեցություններ)

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Չեղարկված
Ավարտված
2021
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Սահակյան (1018.02 KB)