Հովակիմյան Հարություն Հովհաննեսի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու