Հովակիմյան Հարություն Հովհաննեսի, Գիտությունների թեկնածու