Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 8Ա-վ1 հրամանը

2020թվականի մայիսի 15-ի 8Ա-վ1 հրամանի համաձայն

Հաստատել և վկայագրերով ամրագրել.

 

  1. ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի ԳԿ-ում  գործող ԲՈԿ-ի 036 Կենդանաբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Անուշ Սամվելի Առաքելյանին կենսաբանական  գիտությունների թեկնածուի (Գ.00.08 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

  2. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 015 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Վարդուհի Գևորգի Գաբրիելյանին տնտեսագիտության թեկնածուի (Ը.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

  3. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 014 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հասմիկ Աշոտի Սալնազարյանին տնտեսագիտության թեկնածուի (Ը.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

  4. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 014 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Լևոն Անդրանիկի Քոչարյանին տնտեսագիտության թեկնածուի (Ը.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

  5. ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 003 Գրականագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Դոնարա Սերյոժայի Մկրտչյանին բանասիրական  գիտությունների թեկնածուի (Ժ.01.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

  6. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 001 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Նանե Գառնիկի Սահակյանին իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԲ.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

  7. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 001 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Լալա Արշավիրի Գրիգորյանին իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԲ.00.05 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

  8. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 001 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Էդգար Սուրենի Կարապետյանին իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԲ.00.05 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:
Files