Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 18Ա/Կ հրամանը

Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 24.06.2021թ. հ. 11 որոշումը.

1. Ռաֆիկ Աղասու Խաչատրյանին - մաթեմատիկա

2. Գայանե Հարությունի Մուրադյանին - լեզվաբանություն մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի գիտական խորհրդի 29.06.2021թ. հ. 01-06/21 որոշումը.

1. Արթուր Մարտիկի Մանուկյանին - ճարտարապետություն

2. Ավետիս Էդվարդի Խաչատրյանին - ճարտարապետություն

3. Զարուհի Հենրիկի Մամյանին - ճարտարապետություն

4. Կարեն Ռուբենի Ազատյանին - ճարտարապետություն մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files