Архив защит

Дата (YYYY-MM)
Апр 28 2023
Институциональные особенности и методологические проблемы внедрения финансового счета в систему национальных счетов Республики Армения Ереванский государственный университет Теория экономической науки и история экономической мысли ( Ը.00.01 )
Июл 01 2022
Человеческий капитал в контексте экономической безопасности и экономической конкурентоспособности Ереванский государственный университет Теория экономической науки и история экономической мысли ( Ը.00.01 )
Июн 09 2021
Ֆինանսական օգնություն և վերաբաշխում Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Апр 16 2021
Проблемы повышения экономической конкурентоспособности РА в процессах интеграции Армянский государственный экономический университет Теория экономической науки и история экономической мысли ( Ը.00.01 )
Фев 17 2020
Գույքային հարաբերությունների պետական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ տնտեսության զարգացման արդի փուլում Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Июл 08 2019
Բանկային գործունեության գլոբալացման ազդեցությունն ազգային տնտեսությունների վրա (Հայաստանի օրինակով) Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Июл 08 2019
Գնաճի նպատակադրման և երկարաժամկետ կայուն տնտեսական աճի ապահովման հիմնախնդիրները Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Дек 25 2018
Հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնախնդիրները (տեսական-մեթոդաբանական հարցերը) Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Сен 27 2018
Տեղեկատվա-հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառման տեսամեթոդական հիմանխանդիրները կրթության ոլորտում (ՀՀ նյութերով) Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Июн 15 2018
Տնտեսական աճի կայունության ապահովման ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Мрт 16 2018
Տնտեսական զարգացման սոցիալական առաջնահերթությունները Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Мрт 01 2018
Մարդկային կապիտալի իրացման տեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Фев 16 2018
Հոգեբանական գործոնի ազդեցությունը տնտեսական գործընթացների վրա (տեսության և պրակտիկայի հարցեր) Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Дек 22 2017
Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների գնահատման համաթվերի մեթոդաբանության կատարելագործման հիմնախնդիրները զարգացող երկրներում Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Апр 07 2017
Տնտեսության մասնավորեցումը և ազատականացումը և դրա դերը տնտեսական աճի մեջ (ԻԻՀ օրինակով) Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )