Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հնվ. 30 2024
Իրականության և տեղեկատվության ձևախեղմանն ուղղված մանիպուլյացիայի ազդեցությունը զանգվածային սոցիալ-հոգեբանական երևույթների վրա Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Հնվ. 30 2024
ՈՒսանողների վրա ապատեղեկատվության սոցիալ-հոգեբանական դեստրուկտիվ ազդեցության կանխարգելման հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Հնվ. 25 2024
Դեռահասության ճգնաժամը և սեռային ինքնահաստատման առանձնահատկությունները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Դեկ. 12 2023
Դեռահասների սեռադերային նույնականացման դեստրուկցիայի առանձնահատկությունները հոգեբանական հարմարման համատեքստում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Նոյ. 21 2023
Զինված ուժերում ծառայողական գործունեության արդյունավետության գնահատման սոցիալ-հոգեբանական մեխանիզմները /ՀՀ ԶՈՒ կրտսեր սպայական կազմի օրինակով/ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Հուն. 06 2023
Սոցիալական կարծրատիպերի և անձնային աճի համահարաբերակցությունը Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Հոկ. 27 2022
Իրավապահ մարմիններում մարդկային ռեսուրսների կոնստրուկտիվ կառավարման յուրահատկությունը (ՀՀ ոստիկանության օրինակով) Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Հոկ. 27 2022
Օտար լեզվի ուսումնառության սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Հոկ. 01 2021
Ավազանկարչությունը որպես կրտսեր դպրոցականի ստեղծարարության խթանման միջոց Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Սեպ. 29 2021
Սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանական պաշտպանության առանձնահատկությունները և զարգացման հնարավորությունները (Արցախի օրինակով) Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Դեկ. 28 2020
Հաշտարարի գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորող անձնային և սոցիալ-հոգեբանական գործոնները (քաղաքացիաիրավական վեճերի լուծման համատեքստում) Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Սեպ. 12 2019
Հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների հանդեպ ծնողական վերաբերմունքի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Սեպ. 12 2019
Հակահասարակական վարքի սուբյեկտիվ գործոնները և դրանց նախազգուշացման ուղիները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Հուն. 20 2017
Սոցիալական դիրքորոշումների դերը սննդային վարքի շեղումների ձևավորման գործում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Հուն. 20 2017
Հայ ընտանիքի գործառման սոցիալ-հոգեբանական գործոնները (Հայաստանում և ԱՄՆ-ում բնակվող հայ ընտանիքների օրինակով) Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )