Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Ապրիլ 29 2022
Օտար լեզվի ուսումնառության սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Հոկ. 01 2021
Ավազանկարչությունը որպես կրտսեր դպրոցականի ստեղծարարության խթանման միջոց Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Սեպ. 29 2021
Սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանական պաշտպանության առանձնահատկությունները և զարգացման հնարավորությունները (Արցախի օրինակով) Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Դեկ. 28 2020
Հաշտարարի գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորող անձնային և սոցիալ-հոգեբանական գործոնները (քաղաքացիաիրավական վեճերի լուծման համատեքստում) Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Սեպ. 12 2019
Հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների հանդեպ ծնողական վերաբերմունքի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Սեպ. 12 2019
Հակահասարակական վարքի սուբյեկտիվ գործոնները և դրանց նախազգուշացման ուղիները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Հուն. 20 2017
Սոցիալական դիրքորոշումների դերը սննդային վարքի շեղումների ձևավորման գործում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Հուն. 20 2017
Հայ ընտանիքի գործառման սոցիալ-հոգեբանական գործոնները (Հայաստանում և ԱՄՆ-ում բնակվող հայ ընտանիքների օրինակով) Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Մայ. 25 2017
Արտակարգ իրավիճակներում աշխատող լրագրողի սոցիալ-հոգեբանական պատրաստվածության հիմնախնդիրները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Ապրիլ 18 2017
Անցումային հասարակությունում արդյունավետ գործարարի սոցիալ-հոգեբանական նախադրյալները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Մարտ 07 2017
Ախտածին դերերի ազդեցությունը ներընտանեկան հարաբերությունների վրա Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Դեկ. 20 2016
Արտակարգ իրավիճակներում սոցիալ-հոգեբանական ադապտացիայի և հոգեբանական ռեսուրսների համահարաբերակցությունը Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Նոյ. 08 2016
Երիտասարդների սթրես-կայունության ընթացքի դրսևորման հոգեբանական առանձնահատկությունները (սահմանամերձ գոտու օրինակով) Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Ապրիլ 26 2016
Միջնաձայնային հարաբերությունների և ուսումնական մոտիվացիայի հարաբերակցության դինամիկան միջին դպրոցում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Ապրիլ 04 2016
Անձի հոգեբանական տիպերի և աշխատանքային սթրեսի համահարաբերակցությունը Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )