Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 7Ա-վ1 հրամանը

2020թվականի ապրիլի 23-ի 7Ա-վ1 հրամանի համաձայն

Հաստատել և վկայագրերով ամրագրել.
 

  1. Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 025 Աչքի, ԼՕՌ հիվանդությունների և ստոմատոլոգիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Լևոն Գրիգորի Խաչատրյանին բժշկական գիտությունների թեկնածուի (ԺԴ.00.12 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

  2. Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 026 Տեսական բժշկության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արմենուհի Վաչագանի Մողրովյանին դեղագործական գիտությունների թեկնածուի (ԺԵ.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

  3. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 015 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Սամվել Շավարշի Ասատրյանին տնտեսագիտության թեկնածուի (Ը.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

  4. Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 008 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Լուսինե Հովակիմի Գասպարյանին տնտեսագիտության թեկնածուի (Ը.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

  5. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 012 Գրականագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Անուշ Գագիկի Ապրեսյանին բանասիրական գիտությունների թեկնածուի (Ժ.01.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

  6. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 012 Գրականագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Տաթևիկ Հայկի Մերջանյանին բանասիրական գիտությունների թեկնածուի (Ժ.01.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: 

  7. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 064 Հոգեբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Մարատ Կառլոսի Դուրյանին հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԹ.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:
Files