Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկ

Թվանիշ Մասնագիտություն Աստիճանաշնորհման բնագավառ Քննական ծրագիր
Ա.01.01Մաթեմատիկական անալիզՖիզիկամաթեմատիկական Ա.01. 01.pdf
Ա.01.02Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկաՖիզիկամաթեմատիկական Ա,01.02.pdf
Ա.01.04Երկրաչափություն և տոպոլոգիաՖիզիկամաթեմատիկական Ա.01.04.pdf
Ա.01.05Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրությունՖիզիկամաթեմատիկական Ա.01.05.pdf
Ա.01.06Հանրահաշիվ և թվերի տեսությունՖիզիկամաթեմատիկական Ա.01.06.pdf
Ա.01.07Հաշվողական մաթեմատիկաՖիզիկամաթեմատիկական Ա.01.07.pdf
Ա.01.09Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանությունՖիզիկամաթեմատիկական Ա.01.09.pdf
Ա.02.01Տեսական մեխանիկաՏեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական Ա.02.01.pdf
Ա.02.04Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկաՏեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական Ա.02.04.pdf
Ա.03.02Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտությունՏեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական Ա.03.02.pdf
Ա.04.02Տեսական ֆիզիկաՖիզիկամաթեմատիկական Ա.04.02.pdf
Ա.04.03ՌադիոֆիզիկաՏեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական Ա.04.03.pdf
Ա.04.05ՕպտիկաՏեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական Ա.04.05.pdf
Ա.04.06ԱկուստիկաՏեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական Ա.04.06.pdf
Ա.04.07Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկաՏեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական Ա.04.07.pdf
Ա.04.10Կիսահաղորդիչների ֆիզիկաՏեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական Ա.04.10.pdf
Ա.04.16Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկաՏեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական Ա.04.16.pdf
Ա.04.20Փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկաՏեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական Ա04.20.pdf
Ա.04.21Լազերային ֆիզիկաՏեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական Ա.04.21.pdf
Թվանիշ Մասնագիտություն Աստիճանաշնորհման բնագավառ Քննական ծրագիր
Բ.00.01Անօրգանական քիմիաՔիմիական, Տեխնիկական Բ.00.01.pdf
Բ.00.03Օրգանական քիմիաՔիմիական, Տեխնիկական Բ.00.03.pdf
Բ.00.04Ֆիզիկական քիմիաՔիմիական, Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական Բ.00.04.pdf
Բ.00.06Բարձրամոլեկուլային միացություններՔիմիական, Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական Բ.00.06.pdf
Բ.00.10Կենսօրգանական քիմիաՔիմիական, Տեխնիկական Բ.00.10.pdf
Թվանիշ Մասնագիտություն Աստիճանաշնորհման բնագավառ Քննական ծրագիր
Գ.00.02Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկաԿենսաբանական, Ֆիզիկամաթեմատիկական Գ.00.02.pdf
Գ.00.03Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանությունԿենսաբանական, Բժշկական Գ.00.03.pdf
Գ.00.04ԿենսաքիմիաԿենսաբանական, Քիմիական, Բժշկական Գ.00.04.pdf
Գ.00.05Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիաԿենսաբանական Գ.00.05.pdf
Գ.00.07Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիաԿենսաբանական, Քիմիական, Տեխնիկական Գ.00.07.pdf
Գ.00.08Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիաԿենսաբանական, Անասնաբուժական Գ.00.08.pdf
Գ.00.09Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիաԿենսաբանական, Անասնաբուժական Գ.00.09.pdf
Գ.00.10ՄարդաբանությունԿենսաբանական, Պատմական Գ.00.10.pdf
Գ.00.15ԳենետիկաԳյուղատնտեսական, Կենսաբանական, Բժշկական Գ.00.15.pdf
Թվանիշ Մասնագիտություն Աստիճանաշնորհման բնագավառ Քննական ծրագիր
Ե.01.01Կիրառական երկրաչափություն և ճարտարագիտական գրաֆիկաՏեխնիկական Ե.01.01.pdf
Ե.02.01ՄեքենագիտությունՏեխնիկական Ե.02.01.pdf
Ե.02.02Ռոբոտներ, մեխատրոնիկա, ռոբոտատեխնիկական համակարգերՏեխնիկական Ե.02.02.pdf
Ե.02.03Մեքենաշինական արտադրության տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներՏեխնիկական Ե.02.03.pdf
Ե.05.01Ավտոմեքենաներ և տրակտորներՏեխնիկական Ե.05.01.pdf
Ե.09.01Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրատեխնոլոգիաներՏեխնիկական Ե.09.01.pdf
Ե.11.01Ինֆորմացիայի ստացման և չափման մեթոդներ, սարքեր և համակարգերՏեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական Ե.11.01.pdf
Ե.11.17Բժշկական նշանակության սարքեր, համակարգեր, արտադրատեսակներՏեխնիկական Ե.11.17.pdf
Ե.12.01Ռադիոտեխնիկա, ռադիոհաճախականային սարքավորումներ, համակարգեր, տեխնոլոգիաներՏեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական Ե.12.01.pdf
Ե.12.03Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգերՏեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական Ե.12.03.pdf
Ե.13.01Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերըՏեխնիկական Ե.13.01.pdf
Ե.13.02Ավտոմատացման համակարգերՏեխնիկական Ե.13.02.pdf
Ե.13.03Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր, ցանցեր, դրանց տարրերը և սարքավորումներըՏեխնիկական Ե,13.03.pdf
Ե.13.04Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովումՏեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական Ե.13.04.pdf
Ե.13.05Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներՏեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական Ե.13.05.pdf
Ե.14.01Էներգետիկ համակարգեր, համալիրներ, էլեկտրակայաններ և դրանց կառավարումըՏեխնիկական Ե.14.01.pdf
Ե.14.02Միջուկային էներգետիկ կայանքներՏեխնիկական Ե.14.02.pdf
Ե.14.03ՋերմաէներգետիկաՏեխնիկական Ե.14.03.pdf
Ե.14.04Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներՏեխնիկական Ե.14.04.pdf
Ե.16.01ՆյութագիտությունՏեխնիկական Ե.16.01.pdf
Ե.16.02ՄետալուրգիաՏեխնիկական Ե,16.02.pdf
Ե.17.01Անօրգանական նյութերի տեխնոլոգիաՔիմիական, Տեխնիկական Ե.17.01.pdf
Ե.17.03Էլեկտրաքիմիական արտադրություններ, նյութերի քիմիական դիմադրություն և պաշտպանությունՔիմիական, Տեխնիկական Ե.17.03.pdf
Ե.17.04Օրգանական նյութերի սինթեզի և վերամշակման տեխնոլոգիաՔիմիական, Տեխնիկական Ե.17.04.pdf
Ե.18.01Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիաԳյուղատնտեսական, Տեխնիկական Ե.18.01.pdf
Ե.18.11ՍննդագիտությունԳյուղատնտեսական, Կենսաբանական, Տեխնիկական
Ե.19.01Թեթև արդյունաբերության նյութա­գիտություն, ապրանքագիտություն և տեխնոլոգիաՏեխնիկական Ե.19.01.pdf
Ե.20.01Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներԳյուղատնտեսական, Տեխնիկական Ե.20.01.pdf
Ե.23.01Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ, շինարարական նյութեր և շինարարական մեխանիկաՏեխնիկական Ե.23.01.pdf
Ե.23.02Քաղաքացիական, արդյունաբերական, հիդրոտեխնիկական, տրանսպորտային և ստորգետնյա շինարարությունՏեխնիկական Ե.23.02.pdf
Ե.23.03Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովումՏեխնիկական Ե.23.03.pdf
Ե.23.05Ջրատնտեսական համակարգեր և դրանց շահագործումըՏեխնիկական Ե.23.05.pdf
Ե.23.06Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստրՏեխնիկական, Աշխարհագրական Ե.23.06.pdf
Ե.27.01Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկաՏեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական Ե.27.01.pdf
Թվանիշ Մասնագիտություն Աստիճանաշնորհման բնագավառ Քննական ծրագիր
Զ.01.01Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիաԳյուղատնտեսական, Տեխնիկական Զ.01.01.pdf
Զ.01.02Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանությունԳյուղատնտեսական, Կենսաբանական Զ.01.02.pdf
Զ.02.01Գյուղատնտեսական կենդանիների բուծում. կերակրման և անասնաբուծության տեխնոլոգիաԳյուղատնտեսական, Կենսաբանական Զ.02.01.pdf
Թվանիշ Մասնագիտություն Աստիճանաշնորհման բնագավառ Քննական ծրագիր
Է.00.01Հայոց պատմությունՊատմական Է.00.01.pdf
Է.00.02Համաշխարհային պատմությունՊատմական Է.00.02.pdf
Է.00.03ՀնագիտությունՊատմական Է.00.03.pdf
Է.00.04Ազգագրություն (ազգաբանություն)Պատմական Է.00.04.pdf
Է.00.05Պատմագրություն, աղբյուրագիտությունՊատմական Է.00.05.pdf
Թվանիշ Մասնագիտություն Աստիճանաշնորհման բնագավառ Քննական ծրագիր
Ը.00.01Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմությունՏնտեսագիտության Ը.00.01.pdf
Ը.00.02Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարումՏնտեսագիտության Ը.00.02.pdf
Ը.00.03Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառումՏնտեսագիտության Ը.00.03.pdf
Ը.00.06Միջազգային տնտեսական հարաբերություններՏնտեսագիտության Ը.00.06.pdf
Ը.00.08Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորումՏնտեսագիտության, Ֆիզիկամաթեմատիկական Ը.00.08.pdf
Թվանիշ Մասնագիտություն Աստիճանաշնորհման բնագավառ Քննական ծրագիր
Թ.00.01ՓիլիսոփայությունՓիլիսոփայական Թ.00.01.pdf
Թ.00.05Կրոնի տեսություն և պատմությունՊատմական, Փիլիսոփայական Թ.00.05.pdf
Թ.00.06ՄշակութաբանությունՊատմական, Փիլիսոփայական Թ.00.06.pdf
Թվանիշ Մասնագիտություն Աստիճանաշնորհման բնագավառ Քննական ծրագիր
Ժ.01.01Հայ դասական գրականությունԲանասիրական Ժ.01.01.pdf
Ժ.01.02Նորագույն շրջանի հայ գրականությունԲանասիրական Ժ.01.02.pdf
Ժ.01.03Ռուս գրականությունԲանասիրական Ժ.01.03.pdf
Ժ.01.04Գրականության տեսությունԲանասիրական
Ժ.01.05ԲանահյուսությունԲանասիրական Ժ.01.05.pdf
Ժ.01.06ԺուռնալիստիկաԲանասիրական Ժ.01.06.pdf
Ժ.01.07Արտասահմանյան գրականությունԲանասիրական Ժ.01.07.pdf
Ժ.01.09Գրադարանագիտություն, մատենագիտություն և արխիվավարությունՊատմական, Բանասիրական Ժ.01.09.pdf
Ժ.02.01Հայոց լեզուԲանասիրական Ժ.02.01.pdf
Ժ.02.02Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանությունԲանասիրական Ժ.02.02.pdf
Ժ.02.04Սլավոնական լեզուներԲանասիրական Ժ.02.04.pdf
Ժ.02.06Ասիայի հին և նոր լեզուներԲանասիրական
Ժ.02.07Ռոմանագերմանական լեզուներԲանասիրական Ժ.02.07.pdf
Թվանիշ Մասնագիտություն Աստիճանաշնորհման բնագավառ Քննական ծրագիր
ԺԲ.00.01Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմությունԻրավաբանական ԺԲ.00.01.pdf
ԺԲ.00.02Հանրային իրավունքԻրավաբանական ԺԲ.00.02.pdf
ԺԲ.00.03Մասնավոր իրավունքԻրավաբանական ԺԲ.00.03.pdf
ԺԲ.00.04Դատական իրավունքԻրավաբանական ԺԲ.00.04.pdf
ԺԲ.00.05Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունքԻրավաբանական ԺԲ.00.05.pdf
ԺԲ.00.06Միջազգային իրավունքԻրավաբանական ԺԲ.00.06.pdf
Թվանիշ Մասնագիտություն Աստիճանաշնորհման բնագավառ Քննական ծրագիր
ԺԴ.00.01Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիաԲժշկական ԺԴ.00.01.pdf
ԺԴ.00.02Մարդու անատոմիա, հյուսվածքաբանություն, բջջաբանություն և սաղմնաբանությունԿենսաբանական, Բժշկական ԺԴ.00.02.pdf
ԺԴ.00.03Ներքին հիվանդություններԲժշկական ԺԴ.00.03.pdf
ԺԴ.00.04ՍրտաբանությունԲժշկական ԺԴ.00.04.pdf
ԺԴ.00.05Հիգիենա, մասնագիտական ախտաբանություն և թունաբանությունԿենսաբանական, Բժշկական ԺԴ.00.05.pdf
ԺԴ.00.06ՄանկաբուժությունԲժշկական ԺԴ.00.06.pdf
ԺԴ.00.07Նյարդաբանություն, հոգեբուժություն և թմրաբանությունԲժշկական ԺԴ.00.07.pdf
ԺԴ.00.08ՈՒռուցքաբանությունԲժշկական ԺԴ.00.08.pdf
ԺԴ.00.09Ախտաբանական անատոմիա և դատական բժշկությունԲժշկական ԺԴ.00.09.pdf
ԺԴ.00.10Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիաԿենսաբանական, Բժշկական ԺԴ.00.10.pdf
ԺԴ.00.11Բժշկական ռադիոլոգիաԲժշկական ԺԴ.00.11.pdf
ԺԴ.00.12ՍտոմատոլոգիաԲժշկական ԺԴ.00.12.pdf
ԺԴ.00.13Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիաԲժշկական ԺԴ.00.13.pdf
ԺԴ.00.14ԴեղաբանությունԿենսաբանական, Բժշկական, Դեղագործական ԺԴ.00.14.pdf
ԺԴ.00.15ՎիրաբուժությունԲժշկական ԺԴ.00.15.pdf
ԺԴ.00.16ՀամաճարակաբանությունԿենսաբանական, Բժշկական ԺԴ.00.16.pdf
ԺԴ.00.17Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպումԲժշկական ԺԴ.00.17.pdf
ԺԴ.00.18Քթի, կոկորդի և ականջի հիվանդություններԲժշկական ԺԴ.00.18.pdf
ԺԴ.00.19Աչքի հիվանդություններԲժշկական ԺԴ.00.19.pdf
ԺԴ.00.20Անեսթեզիոլոգիա և վերակենդանացումԲժշկական ԺԴ.00.20.pdf
ԺԴ.00.21ՈՒրոլոգիաԲժշկական ԺԴ.00.21.pdf
Թվանիշ Մասնագիտություն Աստիճանաշնորհման բնագավառ Քննական ծրագիր
ԺԵ.00.01ԴեղագիտությունԿենսաբանական, Քիմիական, Դեղագործական ԺԵ.00.01.pdf
Թվանիշ Մասնագիտություն Աստիճանաշնորհման բնագավառ Քննական ծրագիր
ԺԶ.00.01ԱնասնաբուժությունԱնասնաբուժական ԺԶ.00.01.pdf
Թվանիշ Մասնագիտություն Աստիճանաշնորհման բնագավառ Քննական ծրագիր
ԺԷ.00.01Թատերական արվեստ. կինոարվեստ, հեռուստատեսությունԱրվեստագիտության ԺԷ.00.01.pdf
ԺԷ.00.02Երաժշտական արվեստԱրվեստագիտության ԺԷ.00.02.pdf
ԺԷ.00.03Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստԱրվեստագիտության ԺԷ.00.03.pdf
ԺԷ.00.04Արվեստի տեսություն և պատմությունՊատմական, Փիլիսոփայական
ԺԷ.00.05Տեխնիկական գեղագիտություն և դիզայնՏեխնիկական, Արվեստագիտության
Թվանիշ Մասնագիտություն Աստիճանաշնորհման բնագավառ Քննական ծրագիր
ԺԸ.00.01ՃարտարապետությունՃարտարապետության, Տեխնիկական ԺԸ.00.01.pdf
Թվանիշ Մասնագիտություն Աստիճանաշնորհման բնագավառ Քննական ծրագիր
Ի.00.01Զինված ուժերի կառուցում, զորքերի կառավարումՌազմական
Ի.00.02Ռազմավարություն, օպերատիվ արվեստ, մարտավարությունՌազմական
Ի.00.08Հրաձգության տեսություն, կրակի կառավարումՌազմական
Ի.00.09Քաղաքացիական պաշտպանություն, ճգնաժամային կառավարումՏեխնիկական, Ռազմական
Թվանիշ Մասնագիտություն Աստիճանաշնորհման բնագավառ Քննական ծրագիր
ԻԲ.00.01Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, տեսություններ, սոցիալական տեխնոլոգիաներ և գործընթացներՍոցիոլոգիական ԻԲ.00.01.pdf
Թվանիշ Մասնագիտություն Աստիճանաշնորհման բնագավառ Քննական ծրագիր
ԻԳ.00.01Քաղաքական գիտության տեսությունՔաղաքական ԻԳ.00.01.pdf
ԻԳ.00.02Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներՔաղաքական ԻԳ,00.02.pdf
ԻԳ.00.04Միջազգային հարաբերություններՔաղաքական
ԻԳ.00.05Ազգային անվտանգության ապահովման համակարգեր և գործընթացներՏեխնիկական, Իրավաբանական, Ռազմական, Քաղաքական, Հոգեբանական
Թվանիշ Մասնագիտություն Աստիճանաշնորհման բնագավառ Քննական ծրագիր
ԻԴ.01.01Ընդհանուր երկրաբանությունՏեխնիկական, Երկրաբանական ԻԴ.01.01.pdf
ԻԴ.01.08Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման մեթոդներՏեխնիկական, Երկրաբանական, Ֆիզիկամաթեմատիկական ԻԴ.01.08.pdf
ԻԴ.02.01Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործումՏեխնիկական ԻԴ.02.01.pdf
ԻԴ.03.01ԱշխարհագրությունՏեխնիկական, Աշխարհագրական, Երկրաբանական ԻԴ.03.01.pdf
ԻԴ.04.01ԵրկրաբնապահպանությունՏեխնիկական, Աշխարհագրական, Երկրաբանական ԻԴ.04.01.pdf
ԻԴ.04.02Ցամաքի ջրաբանություն, ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիաՔիմիական, Տեխնիկական, Աշխարհագրական ԻԴ.04.02.pdf
Թվանիշ Մասնագիտություն Աստիճանաշնորհման բնագավառ Քննական ծրագիր
ԻԵ.00.01ԱստվածաբանությունԱստվածաբանական